Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wpmu_upgrade_page ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzałyn/a
do_action( 'wpmu_upgrade_page' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the footer on the network upgrade screen.

Źródło

do_action( 'wpmu_upgrade_page' );