Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_image_resize_identical_dimensions ›

Od5.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_image_resize_identical_dimensions', false, $orig_w, $orig_h )
Parametry: (3)
  • (bool) The filtered value.
    Wymagane: Tak
  • (int) Original image width.
    Wymagane: Tak
  • (int) Original image height.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to proceed with making an image sub-size with identical dimensions with the original/source image. Differences of 1px may be due to rounding and are ignored.

Źródło

$proceed = (bool) apply_filters( 'wp_image_resize_identical_dimensions', false, $orig_w, $orig_h );