Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.http_api_transports ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'http_api_transports', $transports, $args, $url )
Parametry: (3)
  • (array) $transports Array of HTTP transports to check. Default array contains 'curl', and 'streams', in that order.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args HTTP request arguments.
    Wymagane: Tak
  • (string) $url The URL to request.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters which HTTP transports are available and in what order.

Źródło

$request_order = apply_filters( 'http_api_transports', $transports, $args, $url );