Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.http_response ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'http_response', $response, $parsed_args, $url )
Parametry: (3)
  • (array) $response HTTP response.
    Wymagane: Tak
  • (array) $parsed_args HTTP request arguments.
    Wymagane: Tak
  • (string) $url The request URL.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the HTTP API response immediately before the response is returned.

Źródło

return apply_filters( 'http_response', $response, $parsed_args, $url );