Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_untrash_post ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_untrash_post ( $action )
Parametry:
  • (string) $action Action to perform.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Ajax handler to restore a post from the trash.Źródło

function wp_ajax_untrash_post( $action ) {
	if ( empty( $action ) ) {
		$action = 'untrash-post';
	}

	wp_ajax_trash_post( $action );
}