Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.use_streams_transport ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'use_streams_transport', true, $args )
Parametry: (2)
  • (bool) $use_class Whether the class can be used. Default true.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args Request arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether streams can be used as a transport for retrieving a URL.

Źródło

return apply_filters( 'use_streams_transport', true, $args );