Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.http_headers_useragent ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'http_headers_useragent', 'WordPress/' . get_bloginfo( 'version' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/class-http.php

Źródło

$user_agent = apply_filters( 'http_headers_useragent', 'WordPress/' . get_bloginfo( 'version' ) . '; ' . get_bloginfo( 'url' ), $url );