Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pingback_useragent ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pingback_useragent', $client->useragent . ' -- WordPress/' . get_bloginfo( 'version' )
Parametry: (5)
 • (string) $concat_useragent The user agent concatenated with ' -- WordPress/' and the WordPress version.
  Wymagane: Tak
 • (string) $useragent The useragent.
  Wymagane: Tak
 • (string) $pingback_server_url The server URL being linked to.
  Wymagane: Tak
 • (string) $pagelinkedto URL of page linked to.
  Wymagane: Tak
 • (string) $pagelinkedfrom URL of page linked from.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the user agent sent when pinging-back a URL.

Źródło

$client->useragent = apply_filters( 'pingback_useragent', $client->useragent . ' -- WordPress/' . get_bloginfo( 'version' ), $client->useragent, $pingback_server_url, $pagelinkedto, $pagelinkedfrom );