Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.xmlrpc_pingback_error ›

Od3.5.1
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'xmlrpc_pingback_error', new IXR_Error( $code, $message )
Parametry:
  • (IXR_Error) $error An IXR_Error object containing the error code and message.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the XML-RPC pingback error return.

Źródło

return apply_filters( 'xmlrpc_pingback_error', new IXR_Error( $code, $message ) );