Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyten_header_image_width ›

OdTwenty Ten 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentyten_header_image_width', 940 )
Parametry:
  • (int) The default header image width in pixels. Default 940.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the Twenty Ten default header image width.

Źródło

'width'               => apply_filters( 'twentyten_header_image_width', 940 ),