Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyten_header_image_height ›

OdTwenty Ten 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentyten_header_image_height', 198 )
Parametry:
  • (int) The default header image height in pixels. Default 198.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the Twenty Ten defaul header image height.

Źródło

'height'              => apply_filters( 'twentyten_header_image_height', 198 ),