Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.login_link_separator ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'login_link_separator', ' | ' )
Parametry:
  • (string) $login_link_separator The separator used between login form navigation links.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the separator used between login form navigation links.

Źródło

$login_link_separator = apply_filters( 'login_link_separator', ' | ' );