Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.document_title_separator ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'document_title_separator', '-' )
Parametry:
  • (string) $sep Document title separator. Default '-'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the separator for the document title.

Źródło

$sep = apply_filters( 'document_title_separator', '-' );