Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_http_ixr_client_headers ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_http_ixr_client_headers', $args['headers'] )
Parametry:
  • (string[]) $headers Associative array of headers to be sent.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the headers collection to be sent to the XML-RPC server.

Źródło

$args['headers'] = apply_filters( 'wp_http_ixr_client_headers', $args['headers'] );