Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_http_accept_encoding ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_http_accept_encoding', $type, $url, $args )
Parametry: (3)
  • (array) $type Encoding types allowed. Accepts 'gzinflate', 'gzuncompress', 'gzdecode'.
    Wymagane: Tak
  • (string) $url URL of the HTTP request.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args HTTP request arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the allowed encoding types.

Źródło

$type = apply_filters( 'wp_http_accept_encoding', $type, $url, $args );