Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_meta_key ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_meta_key', $html, $key, $value )
Parametry: (3)
  • (string) $html The HTML output for the li element.
    Wymagane: Tak
  • (string) $key Meta key.
    Wymagane: Tak
  • (string) $value Meta value.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the HTML output of the li element in the post custom fields list.

Źródło

$li_html .= apply_filters( 'the_meta_key', $html, $key, $value );