Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.plupload_default_params ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'plupload_default_params', $params )
Parametry:
 • (array) $params Default Plupload parameters array.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the Plupload default parameters.

Źródło

$params            = apply_filters( 'plupload_default_params', $params );