Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_api_default_filters ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
rest_api_default_filters ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the default REST API filters.

Attached to the {@see 'rest_api_init'} action to make testing and disabling these filters easier.Źródło

function rest_api_default_filters() {
	// Deprecated reporting.
	add_action( 'deprecated_function_run', 'rest_handle_deprecated_function', 10, 3 );
	add_filter( 'deprecated_function_trigger_error', '__return_false' );
	add_action( 'deprecated_argument_run', 'rest_handle_deprecated_argument', 10, 3 );
	add_filter( 'deprecated_argument_trigger_error', '__return_false' );

	// Default serving.
	add_filter( 'rest_pre_serve_request', 'rest_send_cors_headers' );
	add_filter( 'rest_post_dispatch', 'rest_send_allow_header', 10, 3 );
	add_filter( 'rest_post_dispatch', 'rest_filter_response_fields', 10, 3 );

	add_filter( 'rest_pre_dispatch', 'rest_handle_options_request', 10, 3 );
}