Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.default_avatar_select ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'default_avatar_select', $avatar_list )
Parametry:
  • (string) $avatar_list HTML markup of the avatar list.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the HTML output of the default avatar list.

Źródło

echo apply_filters( 'default_avatar_select', $avatar_list );