Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.media_buttons_context ›

Od2.5.0
Przestarzały
apply_filters( 'media_buttons_context', '' )
Parametry:
  • (string) $string Media buttons context. Default empty.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the legacy (pre-3.5.0) media buttons.

Use {@see 'media_buttons'} action instead.

Źródło

$legacy_filter = apply_filters( 'media_buttons_context', '' );