Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.found_comments_query ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'found_comments_query', 'SELECT FOUND_ROWS()
Parametry: (2)
  • (string) $found_comments_query SQL query. Default 'SELECT FOUND_ROWS()'.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Comment_Query) $comment_query The `WP_Comment_Query` instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the query used to retrieve found comment count.

Źródło

$found_comments_query = apply_filters( 'found_comments_query', 'SELECT FOUND_ROWS()', $this );