Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.found_users_query ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'found_users_query', 'SELECT FOUND_ROWS()
Parametry: (2)
  • (string) $sql The SELECT FOUND_ROWS() query for the current WP_User_Query.
    Wymagane: Tak
  • (WP_User_Query) $this The current WP_User_Query instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters SELECT FOUND_ROWS() query for the current WP_User_Query instance.

Źródło

$found_users_query = apply_filters( 'found_users_query', 'SELECT FOUND_ROWS()', $this );