Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.found_posts_query ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters_ref_array( 'found_posts_query', array( 'SELECT FOUND_ROWS()
Parametry: (2)
  • (string) $found_posts The query to run to find the found posts.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Query) $this The WP_Query instance (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the query to run for retrieving the found posts.

Źródło

$this->found_posts = $wpdb->get_var( apply_filters_ref_array( 'found_posts_query', array( 'SELECT FOUND_ROWS()', &$this ) ) );