Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.date_query_valid_columns ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'date_query_valid_columns', $valid_columns )
Parametry:
  • (string[]) $valid_columns An array of valid date query columns. Defaults are 'post_date', 'post_date_gmt', 'post_modified', 'post_modified_gmt', 'comment_date', 'comment_date_gmt', 'user_registered'
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of valid date query columns.

Źródło

if ( ! in_array( $column, apply_filters( 'date_query_valid_columns', $valid_columns ) ) ) {