Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.default_hidden_columns ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'default_hidden_columns', $hidden, $screen )
Parametry: (2)
  • (array) $hidden An array of columns hidden by default.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Screen) $screen WP_Screen object of the current screen.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the default list of hidden columns.

Źródło

$hidden = apply_filters( 'default_hidden_columns', $hidden, $screen );