Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.hidden_columns ›

Od4.4.1
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'hidden_columns', $hidden, $screen, $use_defaults )
Parametry: (3)
  • (array) $hidden An array of hidden columns.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Screen) $screen WP_Screen object of the current screen.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $use_defaults Whether to show the default columns.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of hidden columns.

Źródło

return apply_filters( 'hidden_columns', $hidden, $screen, $use_defaults );