Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.site_search_columns ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'site_search_columns', $search_columns, $this->query_vars['search'], $this )
Parametry: (3)
  • (string[]) $search_columns Array of column names to be searched.
    Wymagane: Tak
  • (string) $search Text being searched.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Site_Query) $this The current WP_Site_Query instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the columns to search in a WP_Site_Query search.

The default columns include 'domain' and 'path.

Źródło

$search_columns = apply_filters( 'site_search_columns', $search_columns, $this->query_vars['search'], $this );