Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.screen_layout_columns ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'screen_layout_columns', array()
Parametry: (3)
  • (array) $empty_columns Empty array.
    Wymagane: Tak
  • (string) $screen_id Screen ID.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Screen) $this Current WP_Screen instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the array of screen layout columns.

This hook provides back-compat for plugins using the back-compat Filters instead of add_screen_option().

Źródło

$columns = apply_filters( 'screen_layout_columns', array(), $this->id, $this );