Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.default_option_{$option} ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "default_option_{$option}", $default, $option, $passed_default )
Parametry: (3)
  • (mixed) $default The default value to return if the option does not exist in the database.
    Wymagane: Tak
  • (string) $option Option name.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $passed_default Was `get_option()` passed a default value?
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the default value for an option.

The dynamic portion of the hook name, $option, refers to the option name.

Źródło

return apply_filters( "default_option_{$option}", $default, $option, $passed_default );