Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.add_option_{$option} ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( "add_option_{$option}", $option, $value )
Parametry: (2)
  • (string) $option Name of the option to add.
    Wymagane: Tak
  • (mixed) $value Value of the option.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a specific option has been added.

The dynamic portion of the hook name, $option, refers to the option name.

Źródło

do_action( "add_option_{$option}", $option, $value );