Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.contextual_help ›

Od2.7.0
Przestarzały
apply_filters( 'contextual_help', $old_help, $this->id, $this )
Parametry: (3)
  • (string) $old_help Help text that appears on the screen.
    Wymagane: Tak
  • (string) $screen_id Screen ID.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Screen) $this Current WP_Screen instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the legacy contextual help text.

Źródło

$old_help = apply_filters( 'contextual_help', $old_help, $this->id, $this );