Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.default_contextual_help ›

Od2.8.0
Przestarzały
apply_filters( 'default_contextual_help', '' )
Parametry:
  • (string) $old_help_default Default contextual help text.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the default legacy contextual help text.

Źródło

$default_help = apply_filters( 'default_contextual_help', '' );