Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.add_contextual_help ›

Od2.7.0
Przestarzały3.3.0
add_contextual_help ( $screen, $help )
Parametry: (2)
  • (string) $screen The handle for the screen to add help to. This is usually the hook name returned by the add_*_page() functions.
    Wymagane: Tak
  • (string) $help The content of an 'Overview' help tab.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • WP_Screen::add_help_tab()
Zdefiniowane na:
Codex:

Add contextual help text for a page.

Creates an 'Overview' help tab.Źródło

function add_contextual_help( $screen, $help ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0', 'get_current_screen()->add_help_tab()' );

	if ( is_string( $screen ) )
		$screen = convert_to_screen( $screen );

	WP_Screen::add_old_compat_help( $screen, $help );
}