Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_status_links ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comment_status_links', $status_links )
Parametry:
  • (string[]) $status_links An associative array of fully-formed comment status links. Includes 'All', 'Mine', 'Pending', 'Approved', 'Spam', and 'Trash'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comment status links.

Źródło

return apply_filters( 'comment_status_links', $status_links );