Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_nav_menu_container_allowedtags ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_nav_menu_container_allowedtags', array( 'div', 'nav' )
Parametry:
  • (array) $tags The acceptable HTML tags for use as menu containers. Default is array containing 'div' and 'nav'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of HTML tags that are valid for use as menu containers.

Źródło

$allowed_tags = apply_filters( 'wp_nav_menu_container_allowedtags', array( 'div', 'nav' ) );