Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_nav_menu_max_depth ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
wp_nav_menu_max_depth ( $classes )
Parametry:
  • (string) $classes
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisuŹródło

function wp_nav_menu_max_depth( $classes ) {
	global $_wp_nav_menu_max_depth;
	return "$classes menu-max-depth-$_wp_nav_menu_max_depth";
}