Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_nav_menu_disabled_check ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
wp_nav_menu_disabled_check ( $nav_menu_selected_id )
Parametry:
  • (int|string) $nav_menu_selected_id (id, name or slug) of the currently-selected menu
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Disabled attribute if at least one menu exists, false if not
Zdefiniowane na:
Codex:

Check whether to disable the Menu Locations meta box submit buttonŹródło

function wp_nav_menu_disabled_check( $nav_menu_selected_id ) {
	global $one_theme_location_no_menus;

	if ( $one_theme_location_no_menus ) {
		return false;
	}

	return disabled( $nav_menu_selected_id, 0 );
}