Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_post_thumbnail_caption ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_post_thumbnail_caption', get_the_post_thumbnail_caption( $post )
Parametry:
  • (string) $caption Caption for the given attachment.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the displayed post thumbnail caption.

Źródło

echo apply_filters( 'the_post_thumbnail_caption', get_the_post_thumbnail_caption( $post ) );