Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_thumbnail_html ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'post_thumbnail_html', $html, $post->ID, $post_thumbnail_id, $size, $attr )
Parametry: (5)
 • (string) $html The post thumbnail HTML.
  Wymagane: Tak
 • (int) $post_id The post ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $post_thumbnail_id The post thumbnail ID.
  Wymagane: Tak
 • (string|array) $size The post thumbnail size. Image size or array of width and height values (in that order). Default 'post-thumbnail'.
  Wymagane: Tak
 • (string) $attr Query string of attributes.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the post thumbnail HTML.

Źródło

return apply_filters( 'post_thumbnail_html', $html, $post->ID, $post_thumbnail_id, $size, $attr );