wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.admin_post_thumbnail_html › Filtr WordPress Hooks

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'admin_post_thumbnail_html', $content, $post->ID, $thumbnail_id )
Parametry: (3)
  • (string) $content Admin post thumbnail HTML markup.
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id Post ID.
    Wymagane: Tak
  • (int|null) $thumbnail_id Thumbnail attachment ID, or null if there isn't one.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the admin post thumbnail HTML markup to return.

Źródło

return apply_filters( 'admin_post_thumbnail_html', $content, $post->ID, $thumbnail_id );