Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_trackback_post ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'pre_trackback_post', $tb_id, $tb_url, $charset, $title, $excerpt, $blog_name )
Parametry: (6)
 • (int) $tb_id Post ID related to the trackback.
  Wymagane: Tak
 • (string) $tb_url Trackback URL.
  Wymagane: Tak
 • (string) $charset Character Set.
  Wymagane: Tak
 • (string) $title Trackback Title.
  Wymagane: Tak
 • (string) $excerpt Trackback Excerpt.
  Wymagane: Tak
 • (string) $blog_name Blog Name.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the trackback is added to a post.

Źródło

do_action( 'pre_trackback_post', $tb_id, $tb_url, $charset, $title, $excerpt, $blog_name );