wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_trackback › WordPress Function

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
is_trackback ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) Whether the query is for a trackback endpoint call.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines whether the query is for a trackback endpoint call.

For more information on this and similar theme functions, check out the {@link Conditional Tags} article in the Theme Developer Handbook.


Źródło

function is_trackback() {
	global $wp_query;

	if ( ! isset( $wp_query ) ) {
		_doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false.' ), '3.1.0' );
		return false;
	}

	return $wp_query->is_trackback();
}