Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.trackback_url ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'trackback_url', $tb_url )
Parametry:
  • (string) $tb_url The trackback URL.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the returned trackback URL.

Źródło

return apply_filters( 'trackback_url', $tb_url );