wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_trackback_url › WordPress Function

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_trackback_url ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) The trackback URL after being filtered.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the current post's trackback URL.

There is a check to see if permalink's have been enabled and if so, will retrieve the pretty path. If permalinks weren't enabled, the ID of the current post is used and appended to the correct page to go to.


Źródło

function get_trackback_url() {
	if ( get_option( 'permalink_structure' ) ) {
		$trackback_url = trailingslashit( get_permalink() ) . user_trailingslashit( 'trackback', 'single_trackback' );
	} else {
		$trackback_url = get_option( 'siteurl' ) . '/wp-trackback.php?p=' . get_the_ID();
	}

	/**
	 * Filters the returned trackback URL.
	 *
	 * @since 2.2.0
	 *
	 * @param string $trackback_url The trackback URL.
	 */
	return apply_filters( 'trackback_url', $trackback_url );
}