Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.trackback_post ›

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'trackback_post', $trackback_id )
Parametry:
  • (int) $trackback_id Trackback ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a trackback is added to a post.

Źródło

do_action( 'trackback_post', $trackback_id );