Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_ping ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
do_action_ref_array( 'pre_ping', array( &$post_links, &$pung, $post->ID )
Parametry: (3)
  • (string[]) $post_links Array of link URLs to be checked (passed by reference).
    Wymagane: Tak
  • (string[]) $pung Array of link URLs already pinged (passed by reference).
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_ID The post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires just before pinging back links found in a post.

Źródło

do_action_ref_array( 'pre_ping', array( &$post_links, &$pung, $post->ID ) );