Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.generic_ping ›

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
generic_ping ( $post_id = 0 )
Parametry:
  • (int) $post_id Post ID.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Powrót:
  • (int) Same as Post ID from parameter
Zdefiniowane na:
Codex:

Sends pings to all of the ping site services.Źródło

function generic_ping( $post_id = 0 ) {
	$services = get_option( 'ping_sites' );

	$services = explode( "\n", $services );
	foreach ( (array) $services as $service ) {
		$service = trim( $service );
		if ( '' != $service ) {
			weblog_ping( $service );
		}
	}

	return $post_id;
}