Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_get_ready_cron_jobs ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pre_get_ready_cron_jobs', null )
Parametry:
  • (null|array) $pre Array of ready cron tasks to return instead. Default null to continue using results from _get_cron_array().
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter to preflight or hijack retrieving ready cron jobs.

Returning an array will short-circuit the normal retrieval of ready cron jobs, causing the function to return the filtered value instead.

Źródło

$pre = apply_filters( 'pre_get_ready_cron_jobs', null );