Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre-html-upload-ui ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'pre-html-upload-ui' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the upload button in the media upload interface.

Źródło

do_action( 'pre-html-upload-ui' ); // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores