Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_html_split ›

Od4.2.4
Przestarzałyn/a
wp_html_split ( $input )
Parametry:
  • (string) $input The text which has to be formatted.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) The formatted text.
Zdefiniowane na:
Codex:

Separate HTML elements and comments from the text.Źródło

function wp_html_split( $input ) {
	return preg_split( get_html_split_regex(), $input, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE );
}